890311.jpg

شماره خرداد ماه دیده به «شهر، لندن، ۲۰۰۸» اثر میترا تبریزیان می‌پردازد. فابیو سورو، منتقد ایتالیایی و میترا تبریزیان متن‌های این شماره را نوشته‌اند و کیانا فرهودی آنها را به فارسی برگردانده است. فابیو سورو در بخشی از یادداشتش در باب این اثر می‌نویسد: «شهر، لندن تقریبا به یک تابلوی زنده شباهت یافته، گردهمایی ارواح تنها. کارمندان واقعی بانک‌ها در صحنه‌ی واقعی زندگی خود که همچون بازیگرانی که نقش خود را فراموش کرده باشند، یکدیگر را نادیده می‌گیرند و در خود فرو رفته‌اند، یکی به دیوار تکیه داده، دیگری خود را از نظر ما پنهان می‌کند، احتمالا با گوشی بلکبری خود مشغول است، برخی دست در جیب به جای دیگری نگاه می‌کنند، بی‌حوصله یا شاید به طرز بیمارگونه‌ای آرامند. سکوت بر کل تصویر حکمفرماست، سکوت توضیحات نامعلوم، یا ناممکن برای درمیان گذاشتن با دیگران.»
دیده ماهنامه‌ای الکترونیکی است که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود و قصد دارد به نمونه‌های قابل‌توجه عکاسی معاصر ایران بپردازد.