آیا معتقدید پشت پرده باند بازی است؟ آیا متهم‌اید که عضو دار و دسته‌اید؟ و یا شاید خودتان یکی از سران مافیا هستید.
می‌دانم که از شنیدن این عبارات تعجب نمی‌کنید چرا که سال‌ها است نقل گفت و گوهای خصوصی و اظهار نظرهای غیر رسمی ماست.
در برابر هر اتفاقی، هر نمایشگاه و هر مسابقه‌ای، می‌گوییم دست‌هایی پنهان در کار بوده است. می‌شنویم افرادی، اعضای نزدیک به خود را حمایت کرده و بالا برده و دیگران را عقب زده و نادیده گرفته‌اند و تکرار می‌کنیم که باز هم فلانی و فلانی، همان لیست ثابت، همان نفرات همیشگی و …
نظر شما چیست؟ آیا معتقدید «تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها»؟، چگونه از وجود چنین دار و دسته‌هایی با خبر شدید؟ این باند و باند بازی را چه کسانی و چگونه شکل داده‌اند؟ آیا خود را قربانی چنین مناسباتی می‌دانید؟ آیا می‌توانید صراحتا نام چند تن از سران این دار و دسته‌ها را ذکر کنید؟ دوست دارید چه سوالی از آنها بپرسید؟ فکر می‌کنید این گونه باند بازی‌ها چه آسیبی به جریانات هنری وارد می‌کنند و چگونه می‌توان با آن مبارزه کرد؟
ما تلاش کردیم با این پرسش‌ها، مهر محرمانه را از این پرونده پر راز و رمز برداریم. اما در پرداختن به آن دو نکته وجود داشت. هم حساسیت ذاتی موضوع و هم رودربایستی و شرمی که در وجود ما ایرانی‌ها نهفته است، و شما رد پای آن را به ویژه در برخی از مصاحبه‌ها پررنگتر می‌بینید.
این پروژه را حتما دنبال کنید، عقاید و اظهار نظرات خود را برای ما ارسال کنید و یا به انتهای هر مصاحبه اضافه کنید.