نوزدهمین جلسه انجمن عکاسان ایران روز یکشنبه سی‌ام خرداد ۸۹ در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این جلسه مقررشد:

۱ – کارت‌های عضویت اعضایی که مبلغ هشتاد هزار تومان حق عضویت سال اول خود را با توجه به تخفیف در نظر گرفته شده برای سال اول، پرداخت کرده‌اند تا ۱۵ مرداد ۸۹ صادر و در اختیار آنان قرار داده شود.
۲ – به تقاضاهای عضویت تازه‌ای که پس از مجمع عمومی تاکنون به دبیرخانه انجمن رسیده سریعا رسیدگی شده و نام اعضاء جدیدی که پذیرفته می‌شوند تا هفته آینده اعلام شود.
۳ – با توجه به اینکه مرحله بعدی صدور کارت عضویت در پائیز آینده صورت خواهد گرفت مهلت پرداخت حق عضویت تا ۱۵ تیرماه تمدید شد.

با توجه به مصوبات هیات مدیره مجددا به اطلاع کسانی در مرحله اول عضوگیری پذیرفته شده‌اند ولی هنوز حق عضویت خود را نپرداخته‌اند می‌رساند که می‌بایست مبلغ هشتاد هزار تومان حق عضویت امسال خود را حداکثر تا پانزدهم تیرماه به حساب بانکی موقت انجمن در بانک تجارت شعبه محمودیه کد شعبه ۳۹۱ حساب جاری شماره ۳۹۱۳۲۳۳۸ بنام ساعد نیک ذات، مریم زندی و افشین شاهرودی قابل پرداخت در تمام شعب بانک تجارت در سراسر کشور  واریز نموده و کپی فیش بانکی مربوطه را به دبیرخانه انجمن واقع درخانه هنرمندان ایران ارسال نمایند. کسانی که تا تاریخ مذکور نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام نمایند تا ۱۵ مردادماه کارت عضویت خود را دریافت خواهند کرد. مرحله بعدی صدور کارت در پاییز آینده صورت خواهد پذیرفت و تا آن تاریخ امکان صدور کارت برای هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.
ضمنا افراد دیگری نیز که مایل به عضویت در انجمن هستند کماکان می‌توانند با مراجعه به سایت انجمن و تکمیل پرسشنامه و ارسال مدارک نسبت به تقاضای عضویت اقدام نمایند. تقاضاهای تازه در پایان تابستان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.