بدینوسیله به اطلاع اعضاء انجمن عکاسان می رساند که کارت های عضویت اعضایی که حق عضویت خود را در مهلت مقرر پرداخته اند صادر شده و آماده تحویل است. لذا ازآنان دعوت می شود که از روز دوشنبه دوم شهریور لغایت سه شنبه نهم شهریور ماه به جزروزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت ۱۳ الی ۱۸ جهت دریافت کارت خود به دفتر اداری انجمن واقع درخیابان بهار جنوبی، برج اداری بهار، طبقه هشتم شماره ۷۰۱ تلفن ۷۷۶۱۶۴۸۶ مراجعه کنند.
ضمنا به آگاهی اعضا ساکن در شهرستان می‌رساند که کارت عضویت ایشان به آدرس نگاشته شده در فرم عضویت ارسال خواهد شد و چنانچه آدرس پستی عضوی  تغییر یافته به دبیرخانه انجمن اطلاع داده شود.
لازم به یادآوری است: کسانی که حق عضویت خودرا نپرداخته‌اند می‌توانند آن را به حساب بانکی موقت انجمن در بانک تجارت شعبه محمودیه کد شعبه ۳۹۱ حساب جاری شماره  39132338 بنام ساعد نیک ذات، مریم زندی و افشین شاهرودی قابل پرداخت در تمام شعب بانک تجارت در سراسر کشور  واریز نموده و کپی فیش بانکی مربوطه را به دبیرخانه انجمن واقع در خانه هنرمندان ایران ارسال نمایند تا در مرحله بعدی صدور کارت که در پائیز آینده خواهد بود کارت‌های عضویت خود را دریافت کنند.
انجمن عکاسان ایران