pic7_1.jpg


عکاسی HDR یکی از مباحثی است که با شروع دوران عکاسی دیجیتال، پا به قلمرو عکاسی گذاشت. از یک سو محدودیت‌های خاص سنسورهای دیجیتال چنین رویکردی را باعث شد و از سوی دیگر، عکاسان متوجه قابلیت‌های بی‌نظیر این فن و هنر برای بیان بهتر در عکس‌های خود شدند. اما مانند هر موضوع دیگری این قضیه نیز دچار افراط و تفریط شد. برخی در استفاده از آن زیاده روی می‌کردند و نابجا استفاده می‌کنند و برخی نیز با دیدن این نتایج،‌ آن را یکسره نفی می‌کنند.

اما بودند عکاسانی که به دور از این هیاهو، سعی در کسب تجربه داشتند و نتایج شگرفی نیز از سعی خود گرفتند.

بزرگترین مشکل پیشروی عکاسان برای استفاده از HDR عدم وجود مطالب آموزشی دقیق و کامل بود که بتواند راه صحیح را نشان دهد و از سویی دیگر ثابت کند که برخورد صرفا تکنیکی و نرم‌افزاری با این قضیه صحیح نیست.

پس از گذراندن این دوره‌ها خواهید دانست که عکاسی HDR فقط برای حل مشکل نورسنجی نیست بلکه در بسیاری از موارد بعلت دارا بودن کنتراست‌ها و طیف تونال خاص خود باعث تاثیر‌گذاری بیشتر بر مخاطب می‌شود. خواهید فهمید که عکس‌های HDR می‌توانند کاملاً ظاهر طبیعی داشته باشند آنقدر که کسی متوجه HDR بودن آن‌ها نشود و در عین حال واجد مزایای خاص HDR مانند جزئیات خوب در عکس باشد. خواهید دانست که نباید یک برخورد صرفا تکنیکی با HDR داشت بلکه HDR را باید فرصتی دانست برای خلاقیت بیشتر و لازمه آن، برخورد دقیق فکری است.

برای آنکه یک‌بار برای همیشه به صورت کامل و حرفه‌ای مبحث مهم HDR را یاد بگیرید، می‌توانید در دو «کلاس مقدماتی و پیشرفته HDR» مدرسه آنلاین سایت عکاسی شرکت کنید.

– توضیحات مربوط به دوره مقدماتی را اینجا مطالعه کنید.

– توضیحات مربوط به دوره پیشرفته را اینجا مطالعه کنید.