890629_1.jpg


سعید فرجی، عکاس مستند، سایت شخصی خود را فعال کرد.
فرجی که از سال ۱۳۸۰ همکاری خود با مطبوعات را آغاز کرد در عکس‌هایش توجه ویژه‌ای به مسائل انسانی دارد.
این علاقه و دغدغه فردی اولین بار در عکسهایش از زلزله بم نمود پیدا کرد.
وی جنگ ۳۳ روزه لبنان را عکاسی کرد و دو سال بعد با دنبال کردن این پروژه خود را به لبنان رساند تا از تبادل اسرای این جنگ عکاسی کنند.
کتاب عکس‌های جنگ ۳۳ روزه لبنان به زودی منتشر خواهد شد.
از دیگر پروژه‌های عکاسی سعید فرجی که در چند سال گذشته به طور پیوسته آن را دنبال می کند عکاسی از مناطق جنگی ایران و عراق و کاروان راهیان نور است.
وی که در سال ۱۳۸۷ موفق به دریافت درجه ی دو هنری شد در حال حاضر بعنوان عکاس آزاد به فعالیت خود ادامه می‌دهد.