انالله و انا الیه راجعون
ناباورانه باور کردیم محمد رازدشت عزیز دیگر در میان ما نیست. اما حضور گرم و با طراوت او در ‏یاد و خاطره همه ما برای همیشه زنده خواهد بود. انسانی پاک و شریف که به سوی معبود خود ‏شتافت اما چقدر زود.‏

علیرضا کریمی صارمی ‏
آژانس عکس ایران