اگر در جستجوی کتاب‌های قدیمی عکاسی هستید و یا برای مقاصد پژوهشی به آنها نیاز دارید، سرویس Google Book شاید بتواند نیاز شما را برآورده کند. در این سرویس می‌توانید کتاب‌های رایگان فراوانی را به صورت کامل بیابید که قدمت برخی آنها بیش از ۱۰۰ سال است. برای استفاده می‌توانید کلمه مورد نظر را در قسمت Free Book جستجو انتخاب کنید.

به طور مثال نتایج جستجوی کلمه Photography را می‌توانید در اینجا و نتایج جستجوی کلمه Camera را در اینجا مشاهده کنید.