بدینوسیله به اطلاع اعضاء انجمن عکاسان ایران می‌رساند که اینک پس از یکسال که از آغاز فعالیت انجمن می‌گذرد می‌بایست دومین مجمع عمومی عادی انجمن تشکیل شده و هیات مدیره گزارش عملکرد خود را به مجمع ارائه نماید. لیکن به دلیل اینکه هنوز پرونده انجمن در نوبت کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشورجهت صدور پروانه بهره برداری و امضاء آن توسط وزیر کشور قراردارد؛ تا صدورپروانه و ثبت آن در روزنامه رسمی قانونا امکان برگزاری مجمع وجود نداشته و از آنجا که تاریخ دقیق انجام مراحل فوق مشخص نیست بدینوسیله هیأت مدیره لازم می‌داند خلاصه‌ای از عملکرد یکسال گذشته را به شرح ذیل به اطلاع اعضاء برساند:


۱-  از زمان برگزاری نخستین مجمع عمومی در تاریخ ۲۶ آذر ۸۸  تا ۲۸ آذر ۸۹  هیئات مدیره چهل جلسه برای پی ریزی و تعیین ساختار عملی انجمن برگزار نموده  که طی این جلسات آئین نامه داخلی انجمن که یکی از مهمترین  وپایه‌ای‌ترین زیرساخت‌های انجمن بوده و فعالیت‌های انجمن در آینده بر مبنای آن تداوم خواهد یافت با یاری گروهی از کارشناسان تدوین و به تصویب رسید.
۲- در این جلسات علاوه بر تدوین و تصویب آئین نامه داخلی، ساختار تشکیلاتی انجمن برای فعالیت کمیته‌های اجرایی در بخش‌های مختلف اعم از آموزش، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها، مسائل رفاهی و حقوقی اعضاء، انتشارات و… تعریف وتدوین گردید.
۳- در مورد دوسالانه عکس ایران طی چند ماه گذشته مذاکرات مستمر و طولانی با مسئولان ذیربط صورت گرفته که همچنان ادامه دارد.
۴- کارت‌های عضویت اعضاء در این مدت صادر و تحویل آنان گردید و تقاضاهای عضویت تازه انجمن نیز در دو مرحله مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضاء تازه‌ای به جمع ما افزوده شدند.
۵- طراحی یک پایگاه اینترنتی فعال و به روز نیز برای انجمن در دست انجام است که بزودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
هیات مدیره امیدواراست برگزاری دومین مجمع عمومی عادی انجمن عکاسان ایران با حضور گسترده اعضاء فصل جدیدی در تحقق آرمان‌های عکاسان ایران باشد.


هیئات مدیره انجمن عکاسان ایران
بیست و نهم آذر ۱۳۸۹