دوره جدید کلاس آشنایی با عکاسی معاصر، حمید سوری، از پنجشنبه شانزده دی از ساعت ۱۰ – ۱۲ در موسسه ماه مهر آغاز می‌شود. مهلت ثبت نام برای شرکت در این کلاس هفتم دی تعیین شده است.
این درس مروری خواهد بود بر رویکردها و تکنیک‌های عکاسی هنری در چهار دهه‌ی اخیر. از روش‌های قرن نوزدهم و اوایل عکاسی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرند تا آنها که آخرین تکنولوژی‌های دیجیتالی و الکترونیکی را به خدمت می گیرند از عکاسی مستقیم و ناب گرفته تا عکاسی دستکاری شده و کارگردانی شده، موضوعات این کلاس خواهند بود. با پذیرش تعریف گسترده‌ی معاصر از عکاسی آثاری که پایه‌‌ آنان را عکس تشکیل می‌دهند (photo based art) مورد توجه قرار گرفته و به تعامل میان عکاسی و دیگر هنرها نیز پرداخته خواهد شد.
جهت ثبت نام یا کسب اطلاعات بیشتر، با بخش آموزش مؤسسه ماه مهر، تلفن: ۲۲۰۵۸۶۳۰ – 22059131 – 22013179 – 22013178 تماس بگیرید.
مؤسسه ماه مهر، خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر، پلاک ۷