مجمع عمومی انجمن عکاسان میراث فرهنگی پنجشنبه سی‌ام دی ۸۹ از ساعت ۱۴ در موزه امام علی (ع)، واقع در خیابان ولی عصر، روبروی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار برگزار می‌شود
تقدیر از عکاسان فعال انجمن در سال گذشته، تقدیر از نشریه برتر ایرانشناسی، توزیع کتابچه تعرفه عکاسی انجمن، انتخاب بازرس اصلی و علی البدل، موضوع‌های مجمع سال ۸۹ خواهد بود.
همزمان با مجمع عمومی نمایشگاه گروهی عکس اعضاء انجمن نیز در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود.