دوهفته نامهٔ هنرهای تجسمی تندیس، در شمارهٔ یکصدو نود هفتم خود، نوید انتشار مقالاتی چند در باب عکاسی طبیعت را داده است. در این مجموعه «مهدی فروغی» به معرفی پنج عکاس طبیعت (که عبارتند از «فرانکو فونتانا»، «فرانک گولکه»، «ریچارد می‌سراک»، «برت وستون» و «آساکو ناهاراشی») خواهد پرداخت.
وی در متن مقدمهٔ این مجموعه نوشته است: «پس از انتشار مقالهٔ «عکاسی، واسطه‌ای برای شهود» (دربارهٔ پل کاپونیگرو) در شمارهٔ ۱۸۶ام همین نشریه (و بازخوردهای مثبت آن از سوی دوستان) به این ایده رسیدم که مجموعه‌ای از عکاسان طبیعت را در چند شماره پیاپی بهار ۱۳۹۰ معرفی کنم. دو اصل مهم در گزینش عکاسان مورد بحث وجود داشته است: اول، خلاق بودن آثار و تاثیرگذاری عکاس، دوم اینکه نشریات داخلی کمتر به آن پرداخته باشند. در این راه همواره سعی شده، درک دقیق شخصیت و آثار عکاس، به عنوان «اصل»، و دیدگاه‌های شخصی نگارنده به عنوان «فرع» تلقی شود. به همین سبب مطالعه و وام گیری از متون مرجع و معتبر (از جمله مصاحبه‌های شخص هنرمند، مقالات منتقدین مطرح، کتب و دایره المعارف‌های تخصصی، مطالب سایت‌های معتبر و…) پیوسته به عنوان یکی از مراحل اصلی نگارش مورد توجه بوده است.»