پنجشنبه نوزدهم خرداد ۹۰ مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران برای انتخاب بازرسان انجمن در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
دستور جلسهٔ مجمع عمومی شامل گزارش هیات مدیره، گزارش خزانه دار، گزارش بازرسان و انتخاب بازرسان است.
دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در فراخوان مجمع آورده است:
– همراه داشتن کارت معتبر انجمن جهت شرکت در انتخابات الزامی است و اعضا جهت صدور کارت‌های جدید انجمن باید پیش از تاریخ برگزاری مجمع اقدام کنند.
– اعضاء انجمن می‌توانند با در دست داشتن کارت معتبر انجمن و وکالت نامهٔ کتبی از طرف یکی از اعضای دیگر انجمن که قبل از انتخابات در دبیرخانه به ثبت رسیده باشد، به جای ایشان رای دهد.
جلسه مجمع عمومی از ساعت ۱۵ تا ۱۹ پنج شنبه ۱۹ خرداد در خانه هنرمندان واقع در خیابان طالقانی، بعد از چهارراه ایرانشهر، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر برگزار می‌شود.