انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران پنجشنبه ۸ دی ۹۰ کارگاه آموزشی با عنوان «شناخت و پردازش رنگ و اصول کالیبراسیون در عکاسی دیجیتال و سیستم‌های پست پردازش» برگزار می‌کند.
مدرس این کارگاه مهندس سعید نصیری است.
کارگاه پنجشنبه ۸ دی از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
هزینه ثبت نام برای اعضای انجمن ۱۰ هزار تومان، دانشجویان غیر عضو ۱۵ هزار تومان و سایر علاقه مندان ۳۰ هزار تومان است.
برای ثبت نام با شماره ۸۸۳۱۰۴۶۴ و ۰۹۳۶۱۸۳۴۵۱۱ خانم زمانداری تماس بگیرید.