در پی وقوع حادثهٔ دلخراش زلزلهٔ آذربایجان و تاثر و تالم هم‌وطنان عزیز در آن منطقه از کشور، انجمن عکاسان ایران با تسلیت به بازماندگان مصیبت‌دیده این فاجعه و ملت ایران از تلاش و حضور بی‌وقفه‌ و شبانه‌روزی عکاسان متعهد ایرانی که در انعکاس به موقع اخبار مربوط به زلزله و بازتاب آن در سطح بین‌المللی ایثارگرانه در کنار بازماندگان و گروه‌های امدادی بوده‌اند، سپاسگزار و قدردان است و همراهی آنها را در حادثهٔ ناگوار زلزله، نشان از تعهد حرفه‌ای و همدردی انسانی عکاسان در ثبت حوادث اجتماعی کشور خود می‌داند و مثل همیشه حضور آن‌ها را در کنار مردم و مشکلاتشان انعکاسی از یک شناخت فرهنگی در رفتار حرفه‌یی عکاسان ایرانی است.
امید داریم که صاحبان رسانه و دولتمردان این تلاش را به‌عنوان یک ویژگی در رفتار آن‌ها غنیمت بدانند.
هیات مدیره انجمن عکاسان ایران