910619_2

‌در دو دهۀ گذشته، پیشرفت‌های تکنولوژیک در زمینه بکارگیری نرم‌افزارهای رایانه‌ای در تولید آثار گرافیک، تأثیر بسیاری بر آفرینش‌ آثار گرافیک گذاشته و بسیاری از اجراهای دشوار و یا ناممکنی را که طراحان گرافیک در شیوه‌های پیشین با آن روبرو بودند، به آسانی قابل اجرا نموده است. این موج بکارگیری عکس در آثار گرافیک، سبب رشد بیش از پیش زمینه‌ای با عنوان «گرافیک عکس محور» یا «فتوگرافیسم» در گرافیک جهان و ایران شده است. آثار بسیاری در این زمینه، به دلیل ویژگی واقعگرایانۀ عکس و ارتباط تنگاتنگ آن با فضای تصویری در طراحی گرافیک و همچنین ذوق آزمایی طراح در به کارگیری خلاقۀ این عنصر مهم و تأثیرگذار، به خوبی درخشیده و نشانه‌های آشکاری از نوآوری در آن‌ها دیده می‌شود.
رویکردهای جدید در آموزش عکاسی و تکنیک‌های تاریکخانه‌ای، سبب شد تا کتاب عکاسی ۲ برای هنرجویان رشته گرافیک، در سه سال‌ گذشته دستخوش تغییراتی همسو با عکاسی دیجیتال و ویرایش‌های نرم‌افزاری در عکاسی شود. از سال جدید تحصیلی (۹۲-۹۱) کتاب عکاسی ۲ با تغییر کلی و تألیفی تازه توسط محمدرضا طهماسب‌پور، به آموزش تکنیک‌های نرم‌افزاری برای ویرایش عکس و ایجاد تغییرات درعکس‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای ویرایش عکس و همچنین و آفرینش آثاری با موضوعیت گرافیک عکس محور، پرداخته است.
آموزش چگونگی به ‌کارگیری عکس‌های مناسب و مرتبط با موضوع درس‌های دیگر همچون پوس‌تر، تصویرسازی، طراحی حروف، صفحه آرایی و کاربرد تصاویر عکاسی شدۀ خود در دروس دیگر، از جمله مواردی است که در تألیف کتاب عکاسی ۲ در نظر گرفته شده است. در این اشاره‌ها همچنین، شناخت و بکارگیری نرم افزارهای ویرایشی و کاربرد گستردۀ آن‌ها برای تولید یک اثر گرافیک مورد توجه قرار گرفته و سرآغازی قابل توجه در آموزش عکاسی در رشته گرافیک به‌شمار می‌رود.
هدف کلی در تألیف این کتاب، این است که، هنرجو توانایی بکارگیری تکنیک‌های ویژه نرم افزاری در عکاسی را برای آفرینش آثار گرافیکی و همچنین بکارگیری تکنیک‌های ساده نور‌پردازی اشیاء و احجام را بدست آورد.
حدود ۱۶۰ عکس و دیاگرام آموزشی در این کتاب به کارگرفته شده است. عکس‌ها از آثار۴۰ نفر از عکاسان ایران و جهان، دانشجویان رشته‌های گرافیک و همچنین نویسنده کتاب برگزیده شده‌اند.
کتاب در دو بخش و شش فصل به شرح زیر تدوین شده است:
۱- تاریخچه کاربرد عکس در طراحی گرافیک
۲- فتوگرافیسم (گرافیک عکس محور)
۳- عکاسی کارگاهی (استودیویی)
۴- روش‌های تبدیل عکس به فُرم
۵- تکنیک‌های عکسبرداری
۶- روش‌های دگرگون سازی عکس در نرم افزارهای ویرایش عکس
نمایه پدیدآورندگان عکس‌ها
فهرست منابع
فایل PDF کتاب عکاسی ۲ را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.