910628_1

در پی انتشار سه کتاب از سری کتاب‌های الکترونیکی «HASTBOOK»، از آثار senci goepel –  gens warnecke – gayle stevens – naoya hatakeyama چهارمین کتاب از این سری با معرفی یکی از عکاسان معاصرآمریکا با عنوان Keith Carter منتشر شد.
این کتاب که در ۸۶ صفحه با گردآوری و مقدمه زهرا فرزادنسب و بنیامین پاسوار و ترجمه سارا خلیلی منتشر شده است آثار Keith Carter در چهار فصل با عناوین مختلف ارایه شده است.
Keith Carter  عکاس آمریکایی در سال ۱۹۴۸ در ویسکانسی به دنیا آمده و اولین مجموعه خود را در سال ۱۹۸۸ با عنوان: Uncertain to Blue منتشر کرد.
برای دانلود کتاب به اینجا مراجعه کنید.