910828


در پنجمین نشریه الکترونیکی «هست» خواننده و بینندهٔ آثار و گفتاری خواهید بود در ۱۴۲ صفحه با معرفی و انتشار آثار میکلش بروش عکاس اتریشی و مجید سعیدی عکاس مستند – خبری ایرانی (دومین نمایندهٔ جریان پیشنهادی مستند نوین) و مقالات و  یادداشت‌های، عکاسی و مطالعات اجتماعی / بگو سیب! بگو هلو! از حسن شفیعی، واقعیت و سایه‌اش از سپهر خلیلی، زن، زایش، پرورش از سمیه بهادری فر، از پس و پیش! انسان نگاری از کورش ادیم  و تصویرگران قرن نوزدهم از محمدرضا طهماسب‌پور
همچنین در این شماره  عکس‌هایی از k.chun – j.dokhai.o – hans hiltermann با رویکرد «سر و صورتِ» انسانی و ادامهٔ گفتگو با  آناهیتا قباییان در خصوص اقتصاد عکاسی منتشر شده است.