911018_3

دوشنبه ۱۸ دی‌  نشستی با هدف بررسی کارنامه هنری محمدرضا میرزایی در شهر راونا در ایتالیا برگزار خواهد شد.
محمدرضا میرزایی با حضور در آکادمی هنرهای زیبای راونا در درباب آثارش به سخنرانی خواهد پرداخت و پس از آن گوید و گویدی، عکاس مشهور ایتالیایی و لوکا نوستری در گفتگو با او به بررسی کارنامه حرفه‌ای او می‌پردازند.
محمدرضا میرزایی در ماه دسامبر به عنوان برنده بورس پنج هزار دلاری لوگولند شناخته شد و پس از آن، به مدت یک ماه در منطقه امیلیا رومنیا که زادگاه بزرگان عکاسی ایتالیاَ لوییجی گیرری و گویدو گویدی است، به مطالعه عکاسی معاصر ایتالیا و کار بر یک پروژه عکاسی مشغول بود.
گراسیلا ایتوربیده، تیم دیویس، اولیو باربیری و دیوید فارل عکاسانی هستند که پیش از این در همکاری با پروژه لوگو لند در این منطقه اقامت داشته و به عکاسی پرداخته بودند.