کانون عکس اصفهان سه‌شنبه سوم دی‌ماه ۹۲ کارگاهی با عنوان «آشنایی با عکاسی مستندگرایانه و مستندنگاری خیابانی» را با حضور محسن بایرام‌نژاد در اصفهان برگزار می‌کند. 

   این نشست در دو بخش برگزار خواهد شد که در بخش اول تاریخچهٔ مستندگرایی و عکاسی مستند به‌عنوان مقدمه و به‌صورت فشرده مرور خواهد شد؛ نشانه‌های عکس مستند و مباحث مرتبط آموزشی به‌شکل سرفصلی ارائه شده و در ادامه دربارهٔ عکاسی خیابانی (با گرایش مستند)، عکاسی و شهر و پرسه‌زنی عکاسانه صحبت خواهد شد. همچنین قرار است در بخش دوم این نشست، آثار شرکت‌کنندگان مورد نقد و بررسی قرار گیرد. 

   شایان ذکر است این نشست سه‌شنبه سوم د‌ی‌ماه ۹۲ از ساعت ۱۶ به نشانی اصفهان، پل آذر، ابتدای خیابان توحید، مجتمع فرشچیان، انجمن سینمای جوان برگزار خواهد شد و شرکت در آن برای اعضای کانون عکس اصفهان که دارای عضویت معتبر باشند رایگان است. سایر علاقه‌مندان برای اطلاع از هزینه و شرایط شرکت در این برنامه می‌توانند با شماره تلفن ۲۱۲۱۰۳۷-۰۳۱۱ تماس بگیرند.