دهمین نشست تخصصی «انجمن عکاسان خانۀ تئاتر» با موضوع «آسیب‌شناسی مسابقات عکاسی تئاتر» روز شنبه ۱۴ دی‌ماه ۹۲ از ساعت ۱۶ در محل سالن شهناز خانۀ هنرمندان ایران برگزار می‌شود. 

    به گزارش روابط عمومی «انجمن عکاسان خانۀ تئاتر» پس از برگزاری چندین دوره مسابقات عکاسی تئاتر جشنوارۀ فجر در ۳۰ سال گذشته، با حضور فعال نسل‌های مختلف عکاسان، این انجمن به عنوان متولی و بانی رسمی عکاسی تئاتر در کشور، برپایی این نشست را با توجه به حضور چشمگیر علاقمندان به عکاسی تئاتر در چند سال اخیر، ارائۀ ارزیابی و تحلیلی کارشناسانه بر روند این‌گونه مسابقات، خروجی آن و نتایجی که در برداشته ضروری می‌داند. 

   گفتنی است، این نشست با حضور مدیران و داروان ادوار پیشین از جمله سیف‌الله صمدیان، سیامک زمردی، کوروش پیرو، مسعود پاکدل و ابراهیم حسینی برگزار خواهد شد حضور تمامی عکاسان و علاقمندان به عکاسی تئاتر در آن آزاد است.