انجمن انسان‌شناسی ایران چهارشنبه ۲۵ دی‌ماه ۹۲ جلسه سخنرانی پژوهشی با عنوان «رنگ در فرهنگ مردم ایران» را با حضور عارفه صابری افتخاری برگزار می‌کند. 

    در چکیده‌ای برای معرفی این مطالب این جلسه آمده است: «رنگ‌ها نقش مهمی در زندگی عاطفی و معنوی انسان ایفا می‌کنند و به دلیل برانگیختن احساسات گوناگون، از گذشته تا کنون در جوامع بشری مورد توجه بوده‌اند. در هر جامعه‌ای بسته به نوع باورها و پایه‌های اعتقادی آن جامعه، استفاده از رنگ‌ها در زوایای گوناگون زندگی فردی و جمعی مردم نفوذ یافته است. در فرهنگ مردم ایران نیز مانند سایر سرزمین‌ها ارزش‌های مختلف رنگ قابل توجه و تعمق است. در باور ایرانیان رنگ‌ها معانی و مفاهیم خاص خود را دارند و کاربرد رنگ با دیدگاه‌ها و باورهای آنها در ارتباط است. 

   در این رویکرد سعی شده با تکیه بر متون باستانی، سفرنامه‌ها و پژوهش‌های انجام شده در خرده فرهنگهای شهرهای ایران، مفاهیم، ارزش‌ها و کاردکردهای رنگ در همه وجوه زندگی ایرانیان از جمله مراسم سوگواری، شادی، سلایق و معناپردازی رنگ در پوشش و آرایش آنها، همچنین مفهوم نمادین رنگ در دین و مذهب ایرانیان باستان و مسلمان و باورها و اعتقادات آنها نسبت به رنگ‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.» 

   کلیهٔ علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این برنامه روز چهارشنبه ۲۵ دی‌ماه ۹۲ راس ساعت ۱۷ به نشانی بزرگراه جلال آل‌احمد، بعد از پل گیشا، دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقهٔ اول، سالن کنفرانس انجمن‌ها مراجعه نمایند.