نشستی پژوهشی تحت عنوان «ورود عکاسی در عصر قاجار» عصر چهارشنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۹۲ در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. 

      در این برنامه که به صورت سخنرانی و از سوی معاونت پژوهشی خانهٔ هنرمندان ایران برگزار می‌شود مهرداد نجم‌آبادی و زانیار بلوری در خصوص سال‌های نخستین ورود عکاسی به ایران یعنی دوران حکومت قاجاریه نکاتی را بیان و بررسی خواهند کرد. این نشست از ساعت ۱۸ در سالن استاد امیرخانی خانهٔ هنرمندان برپا می‌شود و حضور در آن برای تمامی علاقه‌مندان آزاد است. 

   گفتنی‌ست طبق برخی اسناد و پژوهش‌ها تاریخ گرفتن نخستین عکس در ایران به آذرماه ۱۲۲۱ خورشیدی برمی‌گردد که دیپلمات جوانی به نام نیکلای پائولوف در دربار محمدشاه قاجار اقدام به عکسبرداری کرد. بنابراین ورود عکاسی به ایران سابقهٔ بیش از ۱۷۰ ساله دارد.