علیرضا کریمی صارمی از سوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران به سمت «مدیر عکس» این انجمن منصوب شد. 

  به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در حکم حبیب ایل‌بیگی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران خطاب به علیرضا کریمی صارمی آمده است: 

 «جناب آقای علیرضا کریمی صارمی

    نظر به شایستگی، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی در عرصهٔ عکس و عکاسی در جامعهٔ هنری و آکادمی کشور به ویژه حضور بیش از دو دهه فعالیت در انجمن، به سمت «مدیر عکس» انجمن سینمای جوانان ایران (آژانس عکس ایران – در شرف تأسیس) منصوب می‌شوید. 

     تجربهٔ حاصل از فعالیت حوزهٔ عکس در انجمن و توجه به ماهیت آن شرایطی را به وجود آورده است که بر اساس چارت سازمانی برگرفته از استراتژی و سیاست‌های اجرائی مندرج در نقشهٔ راه انجمن، این بخش در قالب تشکلی مستقل با نام آژانس عکس ایران در کشور معرفی شود و در برگیرندهٔ فرآیند کاملی از برگزاری دوره‌های آموزشی پیشرفته، تولید عکس، برگزاری جشنواره‌ها و نهایتا عرضهٔ آن در بازار باشد و این تشکل تحت حمایت و هدایت انجمن فعالیت خواهد نمود. 

   امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از نیروهای مؤمن و کارآمد در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.»