نوبت اول هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران پنجشنبه ۵ تیرماه ۹۳ در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

     به گزارش روابط عمومی انجمن، در این انتخابات پس از انتخاب هیات رئیسه متشکل از سیف‌الله صمدیان، محمد صیاد، محسن شاندیز و جاسم غضبانپور گزارش هیات مدیره، خزانه‌دار و گزارش دبیر و گزارش برای حاضرین ارائه شد.

      در بخش بعدی این جلسه، اسامی کاندیداهای حضور در هیات مدیره و بازرسین انجمن با نظارت نماینده وزارت کار جهت رویت همگان بر تابلیو عمومی نوشته شد و پس از معرفی هر یک از نامزدها، اوراق معتبر در اختیار اعضا قرار گرفت.

     در نهایت مطابق آرای حاضرین کاوس صادقلو، مجید شادمان‌نژاد، محمد جعفری، اصغرآزاددل، علیرضا سلطانی شاد، بابک فروتنی، ساتیار امامی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و نامور عباسیان و فضل‌الله احمدی به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره انتخاب شدند. همچنین غلامرضا حافظ القرآن و ناصر صحت به عنوان بازرسین اصلی و مهدی میرزایی هم به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.