دو کارگاه آموزشی با عناوین «تبریز، خاستگاه ثانی عکاسی قاجار» و «اخلاق در عکاسی» به‌ عنوان برنامه‌ها‌ی جنبی پنجمین جشنوارهٔ ملی عکس فیروزه یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۹۳ برگزار خواهند شد. 
 
   دکتر محمد ستاری در کارگاه «تبریز، خاستگاه ثانی عکاسی قاجار»، که از ساعت ۱۱ صبح در محل آمفی‌تئاتر مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز برگزار خواهد شد، دربارهٔ استقبال مشتاقانه از عکاسی در ایرانِ عهد قاجار و نقش عکاسان تأثیرگذار آن دوره، همچون آنتوان سوریوگین، صحبت خواهد کرد. 
 
   در کارگاه «اخلاق در عکاسی» نیز، که ساعت ۶ بعدازظهر یکشنبه در محل آمفی‌تئاتر مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز برپا خواهد شد، اسماعیل عباسی با طرح سوال‌هایی به این موضوع مهم در عکاسی خواهد پرداخت. بحث اخلاق در عکاسی مستند شامل امانت‌داری یا تحریف واقعیت، چیدمان صحنه تا حذف بخشی از عکس، دو راهیِ گزینشِ برخورد انسانی یا انجام وظیفهٔ صرف موارد مطرح در این نشست خواهند بود.