نمایشگاه نو سنت گرایى در هنر معاصر ایران، روز پنجشنبه ٢۴ مهرماه از ساعت ۱۷ در موزه هنرهاى معاصر تهران گشایش مى‌یابد.

در این نمایشگاه ۱۷۰ اثر از ۸۴ هنرمند که بخشى از آن‌ها به گنجینه موزه هنرهاى معاصر تهران تعلق دارد، می‌کوشد روایتى تصویرى و تحلیلى از زاویه نگاه نسل هاى مختلف هنرى ایران به مفهوم سنت را ارایه دهد و نمایشگاه حاضر تلاشی است در جهت بازنمایی رویکرد‌ها و مواجهه‌های متنوع هنرمندان با سنت‌های ایرانی و نمودهای گوناگون آن از آغاز جریان نوگرایی در ایران از دهه ۱۳۲۰ تاکنون.

 این نمایشگاه در شش بخش با ارائه آثار متنوعى از هنرمندان پیشرو در این عرصه به روایت این برش از سیر تاریخ هنر ایران مى پردازد؛ در بخش نخست تأثیر فرآیند مدرنیزاسیون در ابعاد مختلف فرهنگ ایرانی در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ و توجه هنرمندان نوگرا به سنتهای بومی در امتداد دستیابی به الگویی برای «ایرانی ساختن» آثارشان بررسى مى شود و در پنج بخش دیگر: جریان سقاخانه، رویکرد‌ها و شیوه‌های تازه در هنر نو سنت گرا و بکارگیری مواد و مصالح و ایجاد ساختار بنیادین نو، تمایلات مدرنیستی نوسنت‌گرا در دوره پس از انقلاب اسلامی و توجه به ایجاد هنر ایرانی اسلامی مستقل از غرب و بازگشت به ساختارهای بنیادین هنر گذشته، سالهای پایانی دهه ۱۳۷۰ و نیز دهه ۱۳۸۰ زمینه هاى ارتقای اشکال متنوعی در هنر ایران را بازتاب مى دهد که در عصر تازه در قالب رسانه‌های نوین متجلی شده است. رشد هنرمندان در تجربه با ابزار تازه و بازتعریف (خود) با بهره گیری از مفهوم معاصریت بخش پایانی این نمایشگاه است.

در این نمایشگاه آثار محمودجوادی‌پور، جلیل ضیاپور، احمداسفندیاری، حسین کاظمی، منوچهرشیبانی، ابوالقاسم سعیدی، حسین زنده رودی، فرامرزپیلارام، پرویزتناولی، منصورقندریز، مسعودعربشاهی، ناصراویسی، صادق تبریزی، علی اکبرمعصومی، حسین محجوبی، ژازه طباطبایی، رضامافی، محمداحصایی، نصرالله افجه‌ای، جلیل رسولی، منصوره حسینی، مارکوگریگوریان، منیرفرمانفرماییان، پرویزکلانتری، محمدابراهیم جعفری، حامد صدر ارحامی، غلامحسین نامی، جعفرروحبخش، آیدین آغداشلو، علی اکبر صادقی، هانیبال الخاص، اصغرمحمدی، رحیم ناژفر، رضابانگیز، محمدعلی ترقی جاه، پروانه اعتمادی، شهلاحبیبی، گیزلا سینایی، فرح اصولی، فرهادمشیری، مصطفی گودرزی، ناصرپلنگی، کاظم چلیپا، حبیب الله صادقی، عباس کیارستمی، ضیاالدین امامی، همایون سلیمی، مهدی حسینی، بهروزمسلمیان، فرشیدمثقالی، ایرج اسکندری، بهمن جلالی، خسروخسروی، بهنام کامرانی، جمشیدحقیقت‌شناس، احمدنادعلیان، رضوان صادق‌زاده، آنه محمدتاتاری، فریدون مام بیگی، صداقت جباری، صادق تیرافکن، کامبیزصبری، محمد معمارزاده، علیرضاآستانه، سروش میلانی‌زاده، گلنازفتحی، سمیراعلیخانزاده، قدرت الله عاقلی، مهدی مقیم‌نژاد، جلال سپهر، جمشید بایرامی، نازگل انصاری نیا، پرهام تقی اف، مهدی نبوی، رکسانامنوچهری، کورش گلناری، بابک کاظمی، لادن بروجردی، مهردادافسری، شهریاراحمدی، وحیدچمانی، حامد رشتیان، سهندحسامیان ومصطفی چوبتراش در گالرى هاى موزه هنرهاى معاصر به روى به نمایش در می‌آید.

 
نمایشگاه نوسنت گرایى در هنر معاصر ایران پنجشنبه ۲۴ مهر ساعت -/۱۷ در موزه هنرهاى معاصر تهران واقع در خیابان کارگرشمالی جنب پارک لاله گشایش مى یابد و به مدت سه ماه ادامه دارد.