معاونت پژوهشی خانهٔ هنرمندان ایران با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۹۳ نشستی با عنوان «زندگی روزمره و عکس» برگزار می‌کند. 

  طبق اعلام دست‌اندرکاران، این برنامه با حضور دکترعباس کاظمی، حامد کیا و علی کاوه در چارچوب سلسله نشست‌های «هنر و زندگی روزمرهٔ شهری» برپا می‌شود. 

   اولین نشست «هنر و زندگی روزمره» با موضوع «عکس و زندگی روزمرهٔ شهری» با سخنرانی دکترعباس کاظمی دربارهٔ «نظریه‌های زندگی روزمره»، ارائهٔ مقالهٔ حامد کیا با موضوع «عکاسی دیجیتال، وقتی چشمان ناصرالدین‌شاه باز می‌شود» و معرفی تجربهٔ گروه everyday iran در اینستاگرام توسط علی کاوه یکی از اعضای گروه خواهد بود. 
 
   نشست «زندگی روزمره شهری و عکس» عصر چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۹۳ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن استاد امیرخانی خانهٔ هنرمندان ایران به نشانی خیابان طا‌لقانی، خیابان موسوی شمالی (فرصت)، باغ هنر برگزار خواهد شد. 

   خانهٔ هنرمندان ایران با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران، سلسله نشست‌های «هنر و زندگی روزمره شهری» را از این پس برگزار خواهد کرد. در این نشست‌ها، نسبت میان زندگی روزمرهٔ شهری و هنرهایی چون عکاسی، گرافیتی، موسیقی، فیلم، رمان، دکوراسیون داخلی و… طی ۱۲ نشست بررسی خواهد شد و به معرفی مطالعات انجام شده در این حوزه و تجربیات هنری گروه‌ها و افراد با رویکری بینارشته‌ای میان هنر و مطالعات فرهنگی پرداخته خواهد شد.