کتاب «موزه یک کارخانه است» با ترجمهٔ ایمان گنجی و کیوان مهتدی توسط انتشارات «حرفه هنرمند» منتشر شده است. 
 
   کلیهٔ علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را که در ۲۲۴ صفحهٔ مصور و در شمارگان هزار نسخه به قیمت ۱۷ هزار تومان انتشار یافته است، از «فروشگاه آنلاین کتاب عکاسی» خریداری کرده و در سراسر کشور تحویل بگیرند.
 
   در بخشی از مقدمهٔ این اثر، به عنوان مجموعهٔ راهنمای سیاسی برای هنر، آمده است: «متن‌هاى این کتاب میان بیم و امید در نوسان است؛ بیم‌ها و امیدهایى که تغییرات گسترده‌ى سرمایه‌دارى از اواخر دهه‌ى ۶۰ به بعد در واکنش به جنبش‌هاى ۱۹۶۸ و ۱۹۷۷ و به طور خاص تحولات دهه‌ى ۹۰ به بعد موجب آن شده‌اند. 
 
   فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى، فرو ریختن دیوار برلین، ظهور اینترنت، شبکه‌هاى اجتماعى و فضاى مجازى، همراه با شیوه‌ى سرمایه و «انقیاد واقعى» تولید غیرمادى و تحقق پیش‌بِینى مارکس در مورد شمول همه جانبه‌ى همه چیز تحت آن، بحث درباب فرصت‌ها و هراس‌ها را به راه انداخته است. این کتاب به بخشى از این بحث‌ها در سنتى خاص پرداخته و خط سیرى از ایده‌هاى مختلف درباره‌ى سیاستِ هنر معاصر را پوشش داده است.»