جلسهٔ عکس دانشجویان کارشناسی عکاسی دانشکدهٔ هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی طی روزهای یکشنبه برگزار خواهد شد. 

   طبق اعلام دست‌اندرکاران، این جلسات روزهای یکشنبهٔ هر هفته از ساعت ۱۵ تا ۱۷:۳۰ هر هفته با عنوان عکس نشستِ دانشجویی در ساختمان اسکو واقع در خیابان اسکو، نبش سینما سپیده در خیابان انقلاب تهران برگزار خواهد شد.  این جلسات با شرکت و همکاری تمام ورودی‌های مشغول به تحصیل در این دانشکده برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. 

  محمد صالح صالحیان، دانشجوی ترم پنج کارشناسی، در این باره می‌گوید هدف از بنیان نهادن این جلسات بیشتر از هر چیزی ایجاد رقابت هرچه بیشتر بین دانشجویان این رشته و در مرحله بعد برگزاری ورکشاپ و آرتیست تاک و نمایشگاه گروهی و غیره است. از طرفی روند فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان و اضافه شدن محصلین جدید شرایط و برنامه‌های این جلسات را سیال و تازه نگه می‌دارد.