از چندی پیش پنجاه و سومین شمارهٔ فصلنامهٔ «حرفه: هنرمند» ویژهٔ زمستان ۹۳ با پروندهٔ ویژه‌ای دربارهٔ عکاسی معاصر ایران با دبیری غزاله هدایت و رامیار منوچهرزاده منتشر شد.

  کلیهٔ عکاسان و علاقه‌مندان می‌توانند این شماره از فصلنامهٔ «حرفه: هنرمند» را به صورت اینترنتی از فروشگاه «سایت عکاسی» خریداری و در سراسر کشور دریافت کنند. فهرست برخی مطالب این شماره به این شرح است: 

حرفه: عکاس
عکاسی معاصر ایران
یادداشتی در باب «بی‌تاریخی عکاسی ایران؟» / مهران مهاجر
هم‌ارزی شیوه‌های تجسمی در ایران در گذری ۵۰ ساله / محمد خدادادی مترجم‌زاده
در جستجوی عکاسی هنری ایران / زانیار بلوری
زنان علیه زنان / هادی آذری
سایِش «خود» به محیط / علیرضا احمدی ساعی
گفت‌و‌گوی غزاله هدایت و رامیار منوچهرزاده با حمید سوری 

نقد فصل
نقدی بر نمایشگاه امید مشکسار: مجید اخگر
نقدی بر نمایشگاه امید مشکسار: هدا اربابی
نقدی بر نمایشگاه فرشید ملکی: علیرضا رضایی اقدم
نقدی بر نمایشگاه محمدرضا میرزایی: علیرضا احمدی ساعی
نقدی بر نمایشگاه مهنوش نادری: محمدرضا یگانه دوست