به تازگی پنجاه و چهارمین شمارهٔ فصلنامهٔ «حرفه: هنرمند» ویژهٔ بهار ۹۴ با پروندهٔ ویژه‌ای دربارهٔ گزینش ده هنرمند منتخب هنر نوگراى ایران منتشر شده است. 

 کلیهٔ عکاسان و علاقه‌مندان می‌توانند این شماره از فصلنامهٔ «حرفه: هنرمند» را به صورت اینترنتی از فروشگاه «سایت عکاسی» خریداری و در سراسر کشور دریافت کنند.

  «حرفه: هنرمند» در شماره‌ى جدید خود به انتخاب و بررسى ده هنرمند منتخب هنر نوگراى ایران پرداخته است و از ١٠٠ هنرمند، هنرشناس و منتقد خواسته است تا ١٠ هنرمندِ برگزیده‌ى خود را انتخاب کنند و نتایج این نظرسنجىِ چند ماهه در این شماره‌ چاپ شده است.