نمایشگاهی با عنوان «uNclear deal» شامل آثاری از عکاسان ایرانی از ۱۶ آبان ۹۴ در گالری The Mine در دوبی در حال برگزاری است.

  در این نمایشگاه که تا ۱۲ دی‌ماه ۹۴ برپا خواهد بود عکس و ویدئوآرت‌هایی از ۱۲ هنرمند ایرانی با گرداوری مهدی عبدالکریمی ارائه شده است. 

  گوهر دشتی، مهرداد افسری، بهنام صدیقی، بابک کاظمی، علیرضا فانی، ستاره سنجری، امید مهدی‌زاده، حامد نوری، مهدی عبدالکریمی نسا آزادی‌خواه، پرگل عینالو و فرزانه قدیانلو هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هستند.
 
 در بخشی از متنی که امیرحسین بیانی برای آثار این نمایشگاه نوشته آمده است: «این نماﯾش بﻪ صرﺍحت می‌گوﯾﺩ هیچ ذاتی و هیچ رسالت تاریخی و معنوی‌ای، هیچ تقدیر بیولوژیکی وجود ندارد که انسان‌ها موظف به تحققش باشند… این نمایش درباره شهرهایی‌ست که به واسطه مردمشان قادر به ناتوانی خاص خویش هستند. و از آن قدرت اعلایی می‌گوید که هم قادر به قدرت است و هم قادر به ناتوانی. از قدرتی می‌گوید که قادر به رهانیدن است. این نمایش تصویر مرز باریک و مخدوش بین مفهوم  اردوگاه  (به مثابه همان مکانی که در آن مطلق‌ترین وضعیت غیرانسانی‌ای که تاکنون در کره خاکی ظاهر گشته تحقق یافت.) و شهر است. نمایش این مرز برای قربانیان چندان مرهمی نخواهد بود، اما برای آینگان واجد اهمیت است.» 
 
 گالری The Mine فضایی اختصاصی برای ارئه هنر معاصر است که به هنرمندان جوان توجه دارد و از نوامبر ۲۰۱۳ به مدیریت ساناز عسکری فعالیت خود را در دوبی آغاز کرده است.