کتاب «عکاسی؛ هنر میان‌مایه» نوشتهٔ پی‌یر بوردیو و ترجمهٔ کیهان ولی‌نژاد در ۳۲۸ صفحه از سوی نشر پیام امروز منتشر شد.


   مخاطبان خاص این کتاب، که یکی از آثار بزرگ در زمینهٔ تجزیه و تحلیل اجتماعی و فرهنگی است، دانشجویان جامعه‌شناسی خواهند بود و کاربرد بسیاری در خصوص مطالعات فرهنگی و رسانه خواهد داشت. در ضمن مخاطبان عام‌اش کسانی خواهند بود که به اَشکال و خصوصیات فرهنگ مدرن می‌پردازند. نکتهٔ مهم و قابل توجه در این کتاب، تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر تفاوت‌ها در استفاده از هنر عکاسی، بر پایهٔ تحقیقات میدانی مؤلف و همکاران‌اش در سال ۱۹۶۳ و چند تحقیق بازاریابی که توسط دیگران بین سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۴ دربارهٔ عکاسی و سینمای آماتور صورت گرفته است. 


   پژوهش بوردیو دربارهٔ عکاسی به عنوان «هنر میانه» بخشی است از نظریهٔ او دربارهٔ سرمایهٔ فرهنگی که همراه با سرمایهٔ تمادین، سرمایهٔ اجتماعی و سرمایهٔ اقتصادی، پایگاه اجتماعی فرد را شکل می‌دهد. از نظر او، مهم‌ترین عامل در حفظ و تداوم «پایگاه اجتماعی» فرد، به معنای منزلت و احترام و اعتبار اجتماعی، انتقال «سرمایهٔ فرهنگی» است. 


   کتاب عکاسی؛ هنر میان‌مایه شامل ۴ بخش: «آیین اتحاد و تفاوت‌های پرورده»، «تعریف اجتماعی عکاسی»، «بلندپروازی‌های زیبا‌شناختی و آرمان‌های اجتماعی» و «هنر مکانیکی، هنر طبیعی: هنرمندان عکاس» است. 

   علاقه مندان می‌توانند این کتاب را که با قیمت ۱۸ هزار تومان منتشر شده است هم اکنون از «فروشگاه آنلاین کتاب عکاسی» خریداری کنند.