با رای و نظر هیات مدیره انجمن عکاسان ایران و حکم رئیس این انجمن، «سید عباس میرهاشمی» به عنوان دبیر پنجمین دوره ۱۰ روز با عکاسان منصوب شد. 

   پنجمین «۱۰ روز با عکاسان ایران» از سوی انجمن عکاسان ایران و با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های عکاسی و عکاسان کشور از ۱۹ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۵ در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد.

   «۱۰ روز با عکاسان ایران» از رویدادهای فراگیر عکاسی است که با هدف تقویت ارتباط عکاسی و جامعه، با نگاه فراگیر و تخصصی و حرفه‌ای و مشارکت عکاسان کشور هر سال توسط انجمن عکاسان ایران برگزار می‌شود. 

   سیدعباس میرهاشمی متولد ۱۳۴۱، عکاس، دارای درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و عضو هیات موسس انجمن عکاسان ایران است و سابقه عضویت در هیات مدیره انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس و مدیریت این انجمن و شورای سیاستگذاری دوره اول تا ششم جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر و دبیری چهار دوره از این جشنواره را دارد. میرهاشمی تاکنون جشنواره‌های متعدد عکاسی و هنری را مدیریت و داروی کرده و مدیریت محتوایی و هنری نشر کتاب‌های عکس در زمینه دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد.