مجموعه‌ای با فکر و اندیشه‌ای متفاوت از نگاه پیمان هوشمندزاده، عکاسی که تاکنون بیش از ۵ جایزه اصلی جشنواره‌های عکاسی ایران را دریافت و در بیش از ۲۰ کشور اروپایی نمایشگاه برگزار کرده، حالا با نام «یک» منتشر شده  و شما می‌توانید آن را از «فروشگاه آنلاین کتاب عکاسی» خریداری و هفته آینده تحویل بگیرید.

 ​هدیه ویژه «فروشگاه آنلاین کتاب عکاسی» به  خریداران ۲۰ نسخه اول این کتاب ارائه آن با امضای «پیمان هوشمندزاده» است.

   نام کتاب عجیب و سؤال برانگیز است، سوالی که او خود در مقدمه توضیح داده: «یک یعنی چه؟ این یکی را نمی‌فهمم. این را نمی‌فهمم که چرا دو تا یک با هم برابر هستند. واقعا نمی‌دانم اولین بار چه کسی این فرض را گذاشته و نمی‌فهمم چرا همه زیر بارش رفته‌اند؟ عکس‌های این کتاب تکرار یک‌اند. یک‌هایی که یکی هستند ولی برابر نیستند».

   این عکاس ایرانی قدیمی‌ترین مجموعه‌های خود که از سال ۱۳۷۵ انجام داده را در این کتاب منتشر کرده، به گفته هوشمندزاده قدیمی‌ترین‌شان مجموعه‌ی کمربندهاست که در تهران عکاسی شده و تاریخ دقیقش تیر ۷۵ است. 

  او بعد از این مجموعه، عکس‌های سیبیل مردان را با این استدلال که خود در مورد نوشته، گنجانده: «شهریور هشتاد و دو اوج زمانی بود که عکاسی از زن‌ها باب شده بود. موج عجیب و غریبی بین عکاس‌ها راه افتاد و تقریباً همه روی این موضوع کار کردند. سیبیل‌ها عکس‌العملی بود نسبت به آن موج، موجی که کم‌وبیش هنوز هم ادامه دارد».

   هوشمندزاده در پایان مجموعه‌ی عکس خود را با تصاویری از بالکن‌های یک مجموعه‌ی مسکونی به پایان رسانده، مجموعه‌ای که از نظر او به این دلیل در این کتاب آمده:«بالکن‌ها یا مثل ویترین خانه هستند یا مثل انباری. و درست برعکس قصدشان که پنهان کردن است عمل می‌کنند. با دیدن یکی از آنها چیز زیادی دستگیرمان نمی‌شود، درست مثل همه عکس‌های این کتاب. یکی از آنها هیچ است، یک‌های دیگراند که با تکرار هم‌دیگر را نجات می‌دهند، توضیح می‌دهند، می‌سازند و به همدیگر معنی می‌بخشند. آنها به تنهایی، یک‌های پنهانی هستند و با دیدن‌شان چیزی افشا نمی‌شود. اما مجموعه‌ی آنها، مجموعِ یک‌است، یکی که با تکرار و در جمع خودش را تعریف می‌کند.».