نمایشگاه سه مجموعه اخیر نسترن صفائی با عنوانهای «فراتر و بالاتر»، «بنای یادبود آن چه از یاد رفته است» و «تننوشتها» از روز جمعه اول اردیبهشتماه ۹۶، ساعت ۱۶ در گالری پروژه‌های آران گشایش می‌یابد.   در مجموعه «بنای یادبود آنچه از یاد رفته است»، هنرمند با ساخت تصویر تلفظ کلمات: آرامش، سکوت، آن، شهود، هنرمند اهمیت مفهوم این کلمات را به خود و دیگران یادآوری می‌کند. مفاهیمی که نباید در تب و تاب روزانه از خاطر بروند. این بت واره‌ها با سیمان و خاک مقدس کشور پوشیده می‌شوند تا حضوری ازلی بیابند و منشا الهام برای دیگران نیز باشند.   در مجموعه «بالاتر و فراتر»، مرکب اثر بدن را به پارچه منتقل می کند، ثبت لحظه‌های آنی و حسی و حتی ناخودآگاه با نازک‌ترین واسطه؛ پوست. اثر بافت بدن، کم رنگ و پررنگ شدن، سکون و حرکت و تکرار این چرخه ، قطع و وصل شدنِ ارتباط  با خود و جهان بیرون را نمایان می کند. و در مجموعه «تن نوشت ها» ،خط‌ها و نقطه چین‌ها حوادث و مسیر تکامل را ثبت و به هم ربط می‌دهند.   علاقهمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتوانند تا روز جمعه ۲۲ اردیبهشتماه ۹۶ (به جز روزهای شنبه) از ساعت ۱۳ تا ۱۹ به گالری پروژه‌های آران به نشانی تهران، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک ۵ مراجعه کنند.