در بخش «سینمای ژان لوک گدار» از دوره چهل و هفتم (بهار ۹۶)، فیلم «همیشه موتزارت» روز چهارشنبه ۲۴خرداد ماه ۹۶ ساعت ۱۷ در موزه هنرهای معاصر تهران نمایش داده می‌شود.

   این فیلم محصول سال ۱۹۹۶ (فرانسه – سوییس) به مدت ۸۵ دقیقه به زبان اصلی و با زیر نویس فارسی در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درمی آید.

   «همیشه موتزارت» فیلمی قطعه واره است، همچون یادداشت‌های والتر بنیامین (که گدار در این سال‌ها مدام به متن‌های او ارجاع می‌دهد). در اینجا نیز همچون متن‌های بنیامین هر قطعه در عین پیوند با قطعه‌های دیگر خود دارای شأن مستقلی است، یا به زبانی دیگر در این فیلم ما با بی شمار قطعه‌های خود آئین مواجهیم.

   در چنین فرمی روایت بدل می‌شود به سکانس‌ها و صحنه‌ها و پلان‌ها؛ ساختاری به شدت دقیق و ریاضی وار که در آن هر پلان، صحنه یا سکانس خود  مستقل است و تنها  به میانجی مونتاژ در رابطه‌ای دیالکتیکی با تصویر، صحنه یا سکانس بعدی قرار می‌گیرد.

   علاقمندان جهت استفاده از برنامه‌های نمایش فیلم می توانند به موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۹۵۱۹۶۵ تماس حاصل کنند.