دومین کارگاه «عکاسی و روایت» با حضور مریم کاظم‌زاده، روز پنجشنبه ۵ مردادماه ۹۶ در نگارستان امام خمینی اصفهان برگزار می‌شود.

   این کارگاه در راستای مسابقه ملی «روح‌الله» برگزار شده و ورود برای تمامی علاقه‌مندان ازاد است.

   مریم کاظم‌زاده متولد ۱۳۳۵، هم‌زمان با حضور در چندین منطقه عملیاتی در سال ۱۳۶۱ عکاسی را به شیوه آزاد انجام می‌داده است. فعالیت در تحریریه نشریه زن روز، واحد تحریریه و گزارش روزنامه کیهان را نیز در کارنامه خود دارد. 

   علاقه‌مندان برای حضور در این کارگاه که توسط کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان و با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی برگزار می‌شود، می‌توانند روز پنجشنبه ۵ مردادماه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹ به نگارستان امام خمینی به نشانی اصفهان، میدان باغ فیض مراجعه کنند.