ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کار‌شناسی عکاسی در سال ۱۳۹۶ اعلام شد. بر اساس جداول موجود در دفترچه شماره دو سازمان سنجش آموزش کشور (هنر و زبان‌های خارجی)، امسال تعداد ۶۱۳ نفر در مقطع کار‌شناسی رشته عکاسی مورد پذیرش دانشگاه‌های سراسری، غیرانتفاعی و پیام نور کشور قرار خواهند گرفت که شرح جزئیات آن به قرار زیر است: 

دانشگاه‌های سراسری: 
– دانشگاه تهران: ۱۲ نفر روزانه (با تفکیک جنسیتی ۶+۶ مرد و زن) 
– دانشگاه هنر تهران: ۸ نفر روزانه، ۶ نفر شبانه
– دانشگاه سمنان: ۲۰ نفر روزانه‌، ۱۰ نفر شبانه
– دانشگاه هنر اصفهان: ۱۵ نفر روزانه (با تفکیک جنسیتی ۸ مرد و ۷زن) + ۲ نفر (۱+۱ زن و مرد) مخصوص مناطق محروم (صرفاً از استان چهارمحال و بختیاری)

دانشگاه‌های غیر‌انتفاعی: 
– دانشگاه غیرانتفاعی ارم شیراز: ۶۰ نفر
– دانشگاه غیرانتفاعی حکیم ناصر خسرو ساوه: ۶۰ نفر
– دانشگاه غیرانتفاعی طبری بابل: ۶۰ نفر
– دانشگاه غیرانتفاعی هنر شیراز: ۶۰ نفر

دانشگاه‌های پیام نور: 
– پیام نور تیریز: ۵۰ نفر
– پیام نور اصفهان: ۵۰ نفر
– پیام نور دماوند: ۵۰ نفر
– پیام نور اهواز: ۵۰ نفر
– پیام نور شیراز: ۵۰ نفر
– پیام نور یزد: ۵۰ نفر

   لازم به ذکر است که پذیرش ۵۴۰ نفر از ظرفیت مذکور، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی توسط دانشگاه‌های پیام‌نور و غیر‌انتفاعی صورت می‌پذیرد و نکته دیگر اینکه ۳۰ درصد از این ظرفیت اعلام‌شده به سهمیه شهدا و ایثارگران اختصاص داده خواهد شد.