نظر به این که امروزه عکس جز جدایی ناپذیر زندگی روزمره ما شده است و نفوذ آن در تبلیغات به ‌خاطر جهان‌شمول بودن عکس، فارغ از زبان و فرهنگ و دانش مخاطب، عکس را به یک عنصر اصلی در تبلیغات تبدیل کرده است، تعداد زیادی از عکاسان به سوی عکاسی تبلیغاتی و صنعتی روی آورده‌اند. در این میان کمبود دانش بازاریابی برای عکاسان و قسمت مهمی از این دانش که بخش قیمت‌گذاری خدمات است، به چشم می‌خورد.

   با جست‌وجوی انجام شده، مشخص شد که درباره قیمت‌گذاری خدمات عکاسی به طور عام و قیمت‌گذاری عکاسی تبلیغاتی و صنعتی به طور خاص، تحقیقات آکادمیکی در ایران انجام نشده است.

   به همین خاطر در پرسش‌نامه‌ای که پیش رو است، «علیرضا اکرمی» دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – بازاریابی و عضو انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران در نظر دارد تا نه فقط به عنوان یک پایان‌نامه دانشگاهی،‌ بلکه به عنوان یک تحقیقات جامع این مقوله را مورد بررسی قرار دهد تا بلکه پایه‌ای برای گسترش دانش بازاریابی و قیمت‌گذاری در خدمات عکاسی (به خصوص عکاسی تبلیغاتی و صنعتی در ایران) باشد.

   شاید از این راه بتوان به عکاسان، به خصوص عکاسان جوان کمکی کرد تا در این آشفته‌بازار قیمت‌ها، با دانش و اطلاعات کافی، اقدام به قیمت‌گذاری خدمات خود کنند.

   لازم به ذکر است که اطلاعات کسب شده از این پرسش‌نامه کاملا محرمانه است و فقط به طور کلی در تحلیل‌های آماری مورد نیاز، استفاده خواهد شد. علاقه‌مندان برای ثبت نقطه‌نظرات خود در این پرسشنامه به این لینک مراجعه کنند.