در ادامه برنامه‌های این فصل کانون عکس اصفهان، نشستی با عنوان «با آیفون علیه آیفون»؛ جستاری بر جایگاه فن عکاسی در دوره معاصر با حضور سیامک تراکمه زاده برگزار میشود.

   این نشست روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۹۶ از ساعت ۱۶ تا ۱۸:۳۰ در نگارستان امام خمینی برگزار خواهد شد. گفتنی است موضوع جنبی این نشست تقدیر از برگزیدگان مسابقه نوروزگاه است که پس برگزاری نشست انجام خواهد شد.

   بیشتر بحث در این جلسه پیرامون این موضوع خواهد بود که گسترش روزافزون فنّاوری و دیجیتالی شدن عکاسی چه پیامدهایی را برای عکاسان داشته و هر عکاس تا چه حدی نیازی به آموختن فن عکاسی دارد. تا چه میزان به فنّاوری نیاز دارد؛ و در کنار فن و فنّاوری چه مباحثی را باید موردتوجه قرار دهد.

   این بحث از آغاز قرن بیستم و با مروری بر کارهای مارسل دوشان آغاز و به دوره امروز خواهیم رسید. دوره‌ای که آیفون نمادی از دوره معاصر فرض شده است.

   علاقه مندان میتوانند برای شرکت در این جلسه عدد ۱ را به ۰۹۱۳۳۰۰۵۷۲۲ و یا تلگرام  @saeed5722  ارسال کنند.