شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ سالگرد صد و هفتاد و پنجمین روز ورود عکاسی به ایران و دهمین سال برگزاری روز «عکس تاریخی ایران» در مقر یونسکو در تهران برگزار می‌شود.

در این مراسم داگرئوتیپی از دورهٔ قاجار که نزد موزه اورسی پاریس است و توسط خانم مهندس منیعی (ملک قاسمی) با همکاری نسرین ترابی پژوهشگر تاریخ عکاسی ایران پیدا شده رو نمایی می‌گردد.

سخنرانان این برنامه:
دکتر محمد ستاری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباۀ اهمیت این داگروتیپ ایرانی سخن خواهند گفت.

مهندس نیلوفر منیعی (ملک قاسمی) و نسرین ترابی در ارتباط با نحوهٔ دستیابی به این تصویر و تاریخ آن سخن می‌گویند. پاسکواله دوریا روزنامه نگار و محقق از ماترای ایتالیا دربارهٔ سهم ماترا در شروع عکاسی ایران صحبت خواهد کرد. همچنین به مناسبت درگذشت دو تن از فعالان تاریخ و فرهنگ کشور که در شکل گیری روز عکس تاریخی ایران موثر بوده‌اند و طی سالهای اخیر درگذشته‌اند، مژگان طریقی رئیس موزهٔ دکتر سندوزی و پژوهشگر تاریخ عکاسی سخنانی در گرامیداشت پروفسور شهریار عدل و همسر مرحوم دکتر محسن جعفری مذهب نیز سخنانی ایراد می‌نمایند.

زمان: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲

مکان: سالن اجتماعات یونسکو – ایران، بلوار میرداماد، روبروی مسجد الغدیر، خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی) کوچه یکم شماره ۱۵