کتاب «The IndIgenous Lens» به کوشش دکتر مارکوس ری‌تر و دکتر استیسی جم. شایویلر به تازگی از سوی انتشارات DE GRUYTER سوییس منتشر شده است.

این مجموعه، با نگاهی به سهم امپراطوری عثمانی، سرزمین‌های عرب و دوران قاجار در ایران توسط پژوهشگران تاریخ هنر و عکاسی نوشته شده است. نویسندگان این کتاب مسائل مربوط به مشخصه‌های محلی، پیشروان و فعالیت‌های عکاسی و همچنین مفهوم «نگاه بومی» را به عنوان هدف، بررسی کرده‌اند.

به گفته ویراستاران این کتاب، یکی از اهداف کتاب این است که گونه‌های «نگاه بومی» که بخشی از گفتمان عکاسی قرن نوزدهم در خاورمیانه و شرق نزدیک است را دسته بندی کنیم.

این مجموعه، طیف گسترده‌ای از موضوعات علمی را همچون ارائۀ مواد آرشیوی، بررسی‌های تاریخی و نقد‌های متدولوژیک در مورد جنبه‌های گوناگون عکاسی بومی در بردارد که برای نخستین بار در قالب یک کتاب، بخشی از تاریخچۀ در حال توسعۀ خاورمیانه را ارائه می‌دهد و خواستار آن است که مفهوم عکاسی بومی در گسترۀ روایت جهانی تاریخ عکاسی در نظر گرفته شود.

کتاب در بردارندۀ:

پیشگفتاری با عنوان «سرآغاز عکاسی در خاور نزدیک و خاورمیانه و مفهوم نگاه بومی»، ادیتور‌ها: مارکوس ری‌تر و استیسی جم شایویلیر است.

نویسندگان مقالات کتاب به ترتیب: محمدرضا طهماسب‌پور، ادهم الدم، الهه هلبیگ، کلود. دبلیو سوی، استیسی جم شای ویلی یر، وندی.‌ام. ک. شاو، کارمن پرز گونزالس، عسرا آکان، مارتین بالیوا، استفن شیهی، محمد ستاری، خدیجه محمدی نامقی، علیرضا نبیپور، رضا شیخ و دانا استاین.

به همین مناسبت، عصر روز شنبه ۲ دی ماه مراسم معرفی و رونمایی از این کتاب با حضور و سخنرانی دکتر مارکوس ری‌تر، علی دهباشی، دکتر محمد ستاری و محمدرضا طهماسب‌پور در «گالری آ» به نشانی تهران، بلوار کریمخان زند خیابان عضدی (آبان جنوبی) کوچه ارشد، شماره ۷ برگزار می‌شود.