هنرجویان «آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای» برای دریافت گواهی رسمی دوره عکاسی مقدماتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکشنبه ۳دی‌ماه ۹۶ در پانزدهمین دوره آزمون رسمی شرکت کردند.

   این آزمون همچون دوره‌های قبل مطابق قوانین و سرفصل‌های مصوب دفتر مطالعات و توسعه دانش و مهارت‌های سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آموزشگاه‌های آزاد تجسمی، از هنرجویانی که به میزان حداقل ۷۲ ساعت آموزشی را در کلاس‌های هر یک از آموزشگاه‌های فعال زیرنظر این دفتر گذرانده باشند اخذ می‌شود.

   بر این اساس، هنرجویانی که موفق به حضور در این آزمون و کسب نمره‌ی قبولی در آن شده‌اند، گواهی رسمی عکاسی سطح مقدماتی با تأیید دفتر مطالعات و توسعه دانش و مهارت‌های سمعی و بصری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می‌کنند.

   پیش از این چهاردیمن دوره‌ی آزمون، دوشنبه ۱۲ تیرماه ۹۶ با حضور  هنرجویان واجد شرایط برگزار و با طی شدن مراحل اداری و تأیید رسمی، گواهی صادر و تحویل هنرجویان شد.

   هنرجویانی که تاکنون ۳ کلاس را در «آموزشگاه عکاسی حرفهای» با موفقیت پشت سر گذاشته باشند و تاکنون موفق به شرکت در آزمون نشده‌اند، می‌توانند پس از تماس با آموزشگاه مراحل ثبت‌نام و شرکت در آزمون را انجام دهند.