جشنوارۀ بین‌المللی عکس خیام، پذیرش‌ها و جوایز کسب شده توسط دو عکاس ایرانی را به سبب تخلف از آن‌ها پس خواهد گرفت.  بنا بر اعلام دبیرخانۀ جشنوارۀ خیام، در پی گزارش دو نفر از داوران این جشنواره، دبیرخانه نسبت به بررسی موارد تخلف اقدام کرد و پس از محرز شدن تخلفات، گزارش آن به کمیته‌های اخلاق فیاپ (فدراسیون بین المللی هنر عکاسی) و PSA (انجمن عکاسی امریکا) ارسال شد.  با توجه به اثبات تخلف آگاهانه و آشکار این دو عکاس، تمام پذیرش‌های آن‌ها در جشنوارۀ خیام مردود و جوایز کسب شده نیز پس گرفته می‌شود. همچنین تا اعلام رای نهایی از سوی کمیتۀ اخلاق فیاپ و کمیتۀ اخلاق PSA، شرکت این دو عکاس در تمامی جشنواره‌هایی که توسط فوکوس (نمایندگی فیاپ در ایران) برگزار می‌شود به حالت تعلیق در خواهد آمد.  حسین مهرزاد، یکی از این عکاسان است که برای ساخت عکس‌های خود از ایده‌ی سایر عکاسان استفاده کرده و همچنین برخی از اجزای مورد استفاده در عکس‌هایش، مربوط به سایر عکاسان یا عکس‌های بدون کپی‌رایت بوده است.به سبب عکس‌های زیر پذیرش‌ها و جوایز کسب شده  از حسین مهرزاد پس گرفته خواهد شد:عکس حسین مهرزاد برندۀ جشنوارۀ خیام

 عکس بدون کپی‌رایت استفاده شده در سایت اینترنتی FreeUse

 عکس حسین مهرزاد برندۀ جشنوارۀ خیام

 عکس بدون کپی‌رایت استفاده شده در Pinterest

 عکس حسین مهرزاد برندۀ جشنوارۀ خیام

 عکس دارای کپی‌رایت استفاده شده در Monoawards

 

  همچنین از حسین مهرزاد عکس‌های زیر نیز با تخلف‌هایی مشابه موجود است:

 

  

  دومین نفر پیام صفایی فخری است که عکس‌های مربوط به فیلم‌های آموزشی فوتوشاپ را به نام خود در جشنواره شرکت داده است. فیلم‌هایی که در سایت یوتیوب قرار دارد و پیام صفایی فخری با اندکی تغییر و یا بدون کوچکترین تغییری عکس‌های موجود را به اسم خود منتشر کرده است.

 صفحۀ پیام صفایی فخری و عکس شرکت داده شده در جشنواره

 تصویر  فیلمی موجود در سایت یوتیوب

 

صفحۀ پیام صفایی فخری و عکس شرکت داده شده در جشنواره

 تصویر  فیلمی موجود در سایت یوتیوب

 

  بنا به گفتۀ علی سامعی، نمایندۀ فیاپ در ایران، با توجه به قوانین شفاف زیر که در مورد کپی رایت و تحقیقات اخلاقی در فراخوان جشنواره آمده و عکاسان با شرکت در جشنواره تمامی این موارد را قبول کرده‌اند، این تصمیم نهایی بوده و قابل اعتراض نخواهد بود:کپی رایت:

  عکس‌ها باید توسط فرایند عکاسی ثبت شده باشند. در صورتی که عکس مونتاژی از چند عکس باشد، تمام اجزای مورد استفاده در عکس باید توسط خود عکاس، عکاسی شده باشد. کلیپ آرت، تصاویر آماده و پس زمینه‌های آماده که در فوتوشاپ استفاده می‌شوند و فاقد کپی رایت هستند، نباید در عکس‌ها استفاده شوند.تعریف PSA برای عکس:

  عکس ارسالی باید توسط خود عکاس بر روی امولسیون عکاسی (نگاتیو یا اسلاید) و یا بصورت دیجیتالی عکاسی شده باشد (به عبارت دیگر عکس باید از برخورد نور به امولسیون عکاسی (نگاتیو یا اسلاید) و یا حسگر دیجیتال بوجود آمده باشد). بجز در بخش‌های طبیعت، فوتوژورنالیسم و عکس‌های سفر که دستکاری عکس در آن‌ها مجاز نیست، در سایر بخش‌ها عکس را می‌توان با استفاده از تکنیک‌های سنتی، الکترونیکی و یا تکنیک‌های گرافیکی کامپیوتری دستکاری کرد، اما تمام اجزا مورد استفاده باید توسط خود عکاس، عکاسی شده باشد و محتوای عکس غالب باشد. خروجی نهایی باید بر روی کاغذ عکاسی چاپ شده و یا فایل دیجیتال عکس باشد.تعریف PSA برای عکس خلاقه:

  خلاقه «تغییر واقعیت» است. عکس باید به‌ طور مشهود تغییر در فرم، شکل، رنگ طبیعی و یا ترکیبی از این سه عامل را نشان دهد. عکس‌های HDR که تغییری در این سه عامل را نشان ندهند، به عنوان خلاقه محسوب نمی‌شوند.مطابقت با تعریف بخش:

  عکس‌های هر بخش باید مطابق تعریف جشنواره خیام و تعریف فیاپ و PSA که در ادامه آورده می‌شود باشد. درصورت نیاز می‌بایست فایل خام و بدون ویرایش عکس جهت بررسی مطابقت با تعریف به دبیرخانه ارائه شود. عکس‌هایی که در چارچوب تعاریف ارائه شده نباشد از داوری حذف خواهد شد.تحقیاقات اخلاقی فیاپ:

  ۱.     تحقیقات اخلاقی: شرکت در هر جشنواره‌ای زیر نظر فیاپ، به این منزله است که شرکت کننده شرایط زیر را بدون استثنا و بدون حق اعتراض پذیرفته است:

  •     حتی اگر عکاس عضو فیاپ هم نباشد، عکس‌های ارسالی عکاس می‌تواند توسط کمیته اخلاق فیاپ مورد بررسی قرار گیرد، تا مشخص شود که آیا مطابق قوانین و تعاریف فیاپ بوده یا خیر.

  •     فیاپ مجاز به استفاده از تمامی روش‌ها برای بررسی‌های اخلاقی خود است.

  •    هرگونه خودداری از همکاری با فیاپ و یا خودداری از ارسال فایل اصلی عکس (همانگونه که توسط دوربین ثبت شده و بدون دستکاری است) و یا خودداری از ارایه مدارک کافی، منجر به تحریم عکاس توسط فیاپ می‌شود.

  •    اسامی عکاسانی که در اثر عدم پایبندی به قوانین فیاپ تحریم شده‌اند به شیوه‌های مختلف منتشر می‌شود تا قانون‌شکنی عکاس اطلاع رسانی شود.

  •    مهم: در مورد عکاسی دیجیتال، فیاپ توصیه می‌کند که عکاسان بایستی فایل اصلی عکس همانگونه که توسط دوربین ثبت شده و بدون دستکاری است به همراه متادیتا ذخیره کنند. در موارد مغایرت با قوانین فیاپ، قادر نبودن به دسترسی به اطلاعات مهم می‌تواند منجر به تحریم عکاس شود. برگزارکننده جشنواره یا فیاپ می‌توانند از عکاسی که عکسش مشکوک به عدم انطباق با قوانین و تعاریف فیاپ است، درخواست ارسال فایل اصلی (حاوی اطلاعات ضبط شده با دوربین و یا در صورت وجود فایل RAW) کنند. همچنین فایل اصلی یک فریم قبل و یک فرم بعد آن عکس نیز درخواست می‌شود. اگر عکاسی این فایل‌ها را ارایه نکند می‌تواند تحریم شود. افرادی که سرقت هنریشان اثبات شود، بصورت مادام العمر از فعالیت‌های فیاپ محروم خواهند شد. (اجازه شرکت در هیچ جشنواره زیر نظر فیاپ به عنوان شرکت کننده یا داور نخواهند داشت و القاب آن‌ها نیز پس گرفته می‌شود.)  ۲.     اختلاف: در صورت وجود هرگونه اختلاف در مورد انطباق با شرایط فراخوان، پرداخت هزینۀ ثبت نام و یا موارد مرتبط با عکس‌ها (مانند دریافت، پذیرش، انطباق، نتایج کسب شده در داوری و جایزه)، تصمیم برگزارکننده و داوران در مورد پذیرفتن یا رد کردن عکس‌ها، تصمیم نهایی است. هرگونه تخلف و نقض شرایط فراخوان حتی اگر ناشی از عدم درک صحیح فراخوان نیز باشد، می‌تواند به مراجع رسمی مختلف گزارش شود و نیز می‌تواند منجر به حذف عکس‌های متخلف از این جشنواره و سایر جشنواره‌ها شود. تصمیم گیری در مورد موارد پیش بینی نشده به عهده برگزارکننده است. شرکت در جشنواره به منزلۀ پذیرش شرایط جشنواره است.  ۳.     انطباق: اگر برگزارکننده با دلیل قانع کننده تشخیص دهد که عکسی مطابق قوانین و فراخوان جشنواره نیست، می‌تواند عکس را از جشنواره حذف نماید. عکس‌ها می‌بایست در چارچوب قوانین کشور باشد.