بر طبق اطلاع رسانی قبلی، اولین همایش بین‌المللی چشم‌انداز توسعۀ روابط ایران و چین، به عنوان برنامۀ جنبی این همایش، مسابقۀ عکاسی برگزار می‌کند.


  هدف اصلی این مسابقه توسعۀ روابط فرهنگی دو کشور تاریخی ایران و چین است و شرکت کنندگان ایرانی یا چینی می‌توانند در راستای مفهوم کلی «گردشگری» و یا با تأکید ویژه بر شرایط گردشگران چینی در ایران در هر یک از محورهای زیر به طرح موضوع بپردازند:


۱- جوانب گوناگون فرهنگ گردشگری
۲- تعامل ایرانیان با گردشگران
۳- اشتراکات فرهنگی ایران و چین
۴- نقش فرهنگ در جذب گردشگر چینی
 

  آخرین مهلت ارسال آثار حداکثر تا پایان روز دوشنبه ۱۸ دی ماه۱۳۹۶ خواهد بود و داوری آثار  ۱۹دی ماه انجام خواهد گرفت. داوری این مسابقه بر عهدۀ مهرداد افسری، بهنام صدیقی و مهدی مقیم‌نژاد است و اسامی پذیرفته شدگان ۲۰ دی ماه اعلام خواهد شد.

اصلاحیه: آخرین مهلت ارسال آثار تا پایان هفتۀ جاری ۲۲ دی ماه۱۳۹۶ تمدید شده است و داوری آثار و اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان متعاقب این تاریخ خواهد بود.