پرونده‌ای درباره‌ی بیانیه‌نویسی در هنر معاصر ایران با همکاری کتاب هفته و انجمن منتقدان تجسمی ایران منتشر شد.

   «در ادامه‌ی تصویر» عنوان این پرونده است که به دنبال انتشار «گزاره‌ی هنرمند» ویژه‌نامه‌ی پژوهشی منتقدان هنرهای تجسمی ایران در آبان ماه ۹۶ در زمینه‌ی مطالعه و بررسی بیانیه نویسی در هنر معاصر ایران شکل‌گرفته است.

   فهرست مطالب پرونده‌‌ی «در ادامه‌ی تصویر» که پیرامون استیتمنت (بیانیه) نویسی برای آثار هنری است و دبیری آن را کیوان خلیل‌نژاد بر عهده داشته به شرح زیر است:

– «نقش روایت در هنر ایران و تجلی آن در استیتمنت» نوشته‌ی دکتر مهدی خانکه
– «استیتمنت، از آنچه که باید باشد تا آنچه که هست» نوشته‌ی الهام ناصری
– «آیا تا به حال فکر کرده‌اید؟» گفتگویی با دکتر محمدرضا شریف‌زاده پیرامون مفهوم استیتمنت و استیتمنت نویسی در فضای هنری ایران
– «چگونه یک گزاره‌ی هنری بنویسیم؟» نوشته‌ی مولی گوردن و برگردان نسرین یوسفی
– «درباره‌ی اصالت متن‌ها» نوشته‌ی بهروز فائقیان
– «استیتمنت، چیستی و کارکردها» گزارش نشست انجمن منتقدان تجسمی با حضور زروان روح‌بخشان، مهدی خانکه و کیوان خلیل نژاد
– «در مقام اثبات» نگاهی تحلیلی پیرامون بیانیه‌های هنری در سال ۹۵ نوشته‌ی کیوان خلیل نژاد
-«گزاره‌ی هنرمندان، متون هنرمندان مشهور» گردآوری رنه فیلیپس و برگردان نسرین یوسفی

   ویژه‌نامه‌ی «در ادامه‌ی تصویر» پرونده‌ای درباره‌ی بیانیه‌نویسی در هنر معاصر ایران در مجله‌ی کتاب هفته خبر، شماره ۱۹۵، سال ششم، هفته اول خرداد منتشر شده است.