نمایشگاه انفرادی عکس حسن اکبرنژاد با عنوان «حضور غایب» از روز جمعه ۲۶ مرداد ۹۷ در گالری شلمان گشایش خواهد یافت.

در بیانیه نمایشگاه آمده است:
«جهان پیرامون ما ر‌ا وقایع خشونت‌آمیزی در برگرفته است؛ وقایعی که با اتفاق افتادنشان تمام نمی‎شوند و ردِ ترسشان در وجود آدمی باقی می‌ماند. انسان ترس‌خورده جهانی متفاوت از انسان ایمن در پیش روی خود دارد، جهانی متفاوت که قابل اتکا نیست و هر لحظه می‌تواند علیه او شود و حس امنیت وی را مختل کند. احساسی که از دیدگاه مازلو دومین سطح از سلسله مراتب نیازهای انسان است که با عدم آن، راه یافتن به سطوح بالاتر هرم مازلو غیرممکن می‌شود.
در جامعه معاصر که ترس و خوف در همه‌ی ابعادش وارد شده است، ناخودآگاه انسان‌ها حتی افرادی که به طور مستقیم این خشونت‌ها را تجربه نکرده‌اند، مملو از اضطراب و ترس از وقوع اتفاقی است که فکر به آن، از خود واقعه هم دردناک‌تر است.
حسن اکبرنژاد – بهار ۱۳۹۷»

این نمایشگاه به صورت مجازی و همزمان در سایت آرتبیشن قابل مشاهده است.

گشایش: ۲۶ مرداد ۹۷ – ساعت ۱۶ تا ۲۰:۳۰
بازدید: ۲۶ تا ۳۱ مرداد ۹۷ – ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰
گالری شلمان: میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی (جنوبی)، کوچه کاووسی، پلاک ۲۷