فرهنگستان هنر در نظر دارد هم‌اندیشی «هنر و رسانه‌های دیجیتال» را در سه محور اصلی «‌هنر رسانه‌ای دیجیتال و رویکردهای میان رشته‌ای»، «هنر رسانه‌ای دیجیتال و فرآیندهای تولید و نمایش» و «هنر رسانه‌ای دیجیتال در ایران» برگزار کند.

به همین مناسبت معاونت فرهنگی و هنری فرهنگستان هنر از همه‌ی علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه‌ی هنر دعوت کرده تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷، چکیده مقالات خود را در محورهای اصلی موضوع هم‌اندیشی به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند:
[email protected]

مهلت ارسال اصل مقالات تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ خواهد بود.
هم‌اندیشی «هنر و رسانه‌های دیجیتال» قرار است آذرماه ۱۳۹۷ در فرهنگستان هنر برگزار شود.